دو عدد مجسمه برنز برنجی شیر و فیل ژاپنی سوار ، کهنه

ارتفاع : 7 سانتیمتر
وزن : 700 گرم