دو عدد مجسمه برنز برنجی شیر و ببر سامورایی سوار

ارتفاع : 7.5 سانتیمتر
وزن : 700 گرم