دو عدد مجسمه اسب بالدار و اسب تروآ

325,000 تومان

جنس : فایبرکلاس
ارتفاع : 35 و 40 سانتیمتر