دو عدد قاشق چوبی قاجاری منقش به دست نوشته ، آنتیک و قدیمی

3,750,000 تومان

دو عدد قاشق جوبی قاجاری

منقش به دست نوشته

قدیمی و آنتیک