دو عدد قاشق چوبی قاجاری نفیس ، قدیمی ، آنتیک

دو عدد قاشق چوبی قدیمی

نفیس ، آنتیک ، قاچاری

نایاب

ابعاد :  37 سانتیمتر  و دیگری  32  سانتیمتر