دو عدد فندک گازی و بنزینی رومیزی آنتیک بینظیر ، عینا مطابق تصاویر ( بنزینی با پایه نوربلین و گازی با پایه حباب شیشه ایی )

عینا مطابق تصاویر

هر دو احتیاج به سرویس دارند