دو عدد فنجان نعلبکی نقشدار قدیمی چایخوری دو دسته گلدار آنتیک زیبا و بینظیر ، اتریشی