دو عدد صدف دریائی آنتیک زیبا دست ساز

465,000 تومان

ساخت ترکیبی از مواد و صدف و استخوان ماهی