دو عدد برد بورد و تعدای قطعات الکترونیک ، مطابق تصاویر

دو عدد برد بورد  ، دیود زنر کلید کشویی مقاومت و پتانسیومتر

سئوالی هست در خدمتم