دوربین عکاسی آگفا همراه با کیف . آنتیک

دوربین عکاسی آنتیک

همراه با کیف

عمر دوربین بیش از 50 سال