دوربین عکاسی آنالوگ آگفا، اولین دوربین 35 میلیمتری

دوربین عکاسی آنالوگ آکفا

اولین دوربین 35 میلیمتری

بیش از 50 سال قدمت

دارای نورسنج و فلش خور