ده عدد ترانزیستور پاور و یکعدد سیرن 12 ولت

ده عدد ترانزیستور های مختلف

مشخصات ترانزیستور ها در تصاویر نمایان است

سیرن ( آژیر) 12 ولت ساخت ایتالیا