درب کشویی قاب آئینه چوبی ، منقش به اشعار و گل

درب کشویی قاب آئینه منقش به تصاویر گل و گیاه و اشعار با خط بینظیر

ابعاد : 18 در 10 سانتیمتر