قاب خاتم و مینیاتور میدان شاه اصفهان ، کهنه

قاب خاتم و نقاشی خاتم

میدان شاه اصفهان : بازی چوگان

ابعاد قاب : 21  در 16  سانتیمتر

ابعاد نقاشی : 17  در  12  سانتیمتر