قاب خاتم قدیمی و نقاشی مینیاتورحمام گنجعلیخان قدیمی، آنتیک و امضاء دار

1,650,000 تومان

قاب خاتم و نقاشی مینیاتور

حمام گنجعلیخان

ابعاد قاب : 32  در  25  سانتیمتر

ابعاد نقاشی : 20  در 13  سانتیمتر

امضادار