جعبه چوبی دست ساز مخصوص ، انگشتر ، گردنبند،،،

جعبه چوبی دست ساز مخصوص ، انگشتر ، گردنبند،،،

ابعاد  بیرونی : 26 سانتیمت  در 6 سانتیمتر

ابعاد داخلی   :  24 سانتیمتر  در 3.5 سانتیمتر