جعبه خاتم 4 آنتیک

جعبه خاتم 4

آنتیک

سایز: 36 در 23 در 18  سانتیمتر

تعمیر شده