تنگ قرمز قاجاری ، شکسته ، سایز کوچک

85,000 تومان

شکستگی از دهانه تنگ بوده و قابل برش است