تعداد 83 عدد اسکناس 200 ریالی جمهوری اسلامی از پک صد تایی در قالب جفت بانکی با امضاء نوربخش و نمازی ( قیمت ارزانتر از کتاب صفحه 153 )

1,500,000 تومان