تعداد 5 عدد ساعت کوارتز طلایی کلکسیونی

1,000,000 تومان

عینا مطابق تصاویر
بیش از 15 سال در ویترین نگهداری میشدند
ساعت ها باطری فابرک داشته که باید تعویص گردند