تعداد 30 عدد رله 24 ولت با برند های معروف

تعداد 30 عدد رله  24  ولت با برند های Taiko , Fujitsu , okita