تصاویر نقاشی شده قدیمی روی چینی ، تراش خورده از ظروف شکسته

130,000 تومان

مناسب برای قاب کردن یا چسباندن روی ظروف قدیمی