تابلو کشتی های بادبانی

کشنی های بادبانی  در دریا

ابعاد  50 در 70  سانتیمتر