تابلو نقاشی رنگ و روغن اثر استاد منجمی بسال 1975 به ابعاد 53 در 40 سانتیمتر بدون قاب ، امضاء دار

14,500,000 تومان