تابلو نقاشی رنگ و روغن اثر استاد منجمی بسال 1974 به ابعاد 35 در 27 سانتیمتر بدون قاب

10,500,000 تومان

ابعاد با قاب 43 در 33 سانتیمتر
نقاشی روی پارچه قاب شده عینا مطابق تصاویر