تابلو رنگ و روغن قایقهای ماهیگیر ، عالی

ابعاد : 47 در 35 سانتیمتر