تابلو رنگ و روغن ، کشتی طوفان و دریا

ابعاد با قاب : 70 در 50 سانتیمتر
ابعاد بدون قاب : 50 در 30 سانتیمتر