تابلو رنگ وروغن قدیمی کهنه وآنتیک ، مکتب ، امضاء دار ، لشگری

تابلو رنگ و روغن

مکتب

بسیار قدیمی ، آنتیک . امضاء دار

ابعاد با قاب : 90  در  60  سانتیمتر

ابعاد بدون قاب : 80 در 50 سانتیمتر