تابلو با تصویر برجسته بانوی زیبا ، سایز فریم داخلی 60 در 30 و فریم بیرونی 80 در 60 سانتیمتر عینا مطابق تصاویر

1,100,000 تومان