تابلوخاتم ونقاشی مینیاتور:عروسی در دهات ، قدیمی و امضادار

قاب خاتم و نقاشی مینیاتور

عروسی در دهات

ابعاد قاب : 50  در  15  سانتیمتر

ابعاد نقاشی :  44  در  9  سانتیمتر