بشقاب دیوارکوب ( قاب ) بقطر 37 سانتیمتر ، عینا مطابق تصاویر

550,000 تومان

ترک محسوسی همانطور که در تصاویر دیده میشود دارد