آویز گردنی نگین دار قدیمی آنتیک با پنچ ریسه همراه با زنجیر ، عالی و بینظیر