آویز گردنی نگین دار قدیمی ، بدونه زنجیر همراه با پنچ ریسه

65,000 تومان