آویز گردنی نگین دار آنتیک با هفت شاخه ، بدون زنجیر

120,000 تومان