Category Archives: دسته‌بندی نشده

تهران چگونه پایتخت شد

چگونه تهران پایتخت شد؟ آقا محمد خان قاجار پس از مرگ کریم خان زند، از شیراز به حوالی تهران آمد زیرا که برخی از قبایل ایل قاجار در صحرای ورامین و اطراف تهران و برخی دیگر در شهر استرآباد یعنی گرگان امروز و عده ای هم در مازندران بودند و روی هم رفته به تهران […]